સૌરાષ્ટ્ર

સૌરાષ્ટ્ર

પાલીતાણામાં ગેરકાયદેસર નશાકારક સીરપના વેચાણથી યુવાનો બરબાદ

નશામાં ડોલતું અને બરબાદ થતાં યુવાધનને કોણ બચાવશે…!!! પાલીતાણા : પાલીતાણામાં દેશી – વિદેશી દારૂ સિવાય થોડા વર્ષોથી યુવાનો દવામાં

Read More
ગુજરાતસૌરાષ્ટ્ર

ભાજપના ઉમેદવાર સામે આપના ઉમેદવારની સીધી ફાઈટ રહેશે

ભાવનગર બોટાદ લોકસભા સીટમાં ભાજપ પાંચ લાખની લીડ મેળવી શકશે ! ઈન્ડીયા ગઠબંધનના કારણે આપનો ઉમેદવાર જ કોંગ્રેસનો ઉમેદવાર છે

Read More