સુરત

દક્ષિણ ગુજરાતધર્મસુરત

આચાર્ય યશોવર્મસૂરીજીના જન્મદિને શત્રુંજયની ભાવયાત્રાને માણી

ગિરીરાજને ગુરૂરાજના વધામણા ભક્તિભીનો કાર્યક્રમ ફા.સુ.૧૩ના રાંદેર – અડાજણ સંજય સુરતના વિશાલ હોલમાં શાશ્વત ગીરીરાજની ભવ્ય રચનાને પાલમાં સાધર્મિકભક્તિથી સહુને

Read More
ધર્મસુરત

લક્ષ્મી મા ને પૂજો તો પૈસો વધે ઘરની મા ને પૂજો તો પૈસો – પ્રેમ બંને વધે. આ.યશોવર્મસૂરીજી

હજારો વર્ષ પ્રાચીન – મહાચમત્કારી લાખો જૈનોની આસ્થા કેન્દ્ર શ્રી મહાલક્ષ્મી માતાના જીર્ણોદ્ધારીત ભવ્ય સૂરીમંત્ર પંચ પ્રસ્થાન મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠાને ૨૫

Read More