ધર્મ

દક્ષિણ ગુજરાતધર્મસુરત

આચાર્ય યશોવર્મસૂરીજીના જન્મદિને શત્રુંજયની ભાવયાત્રાને માણી

ગિરીરાજને ગુરૂરાજના વધામણા ભક્તિભીનો કાર્યક્રમ ફા.સુ.૧૩ના રાંદેર – અડાજણ સંજય સુરતના વિશાલ હોલમાં શાશ્વત ગીરીરાજની ભવ્ય રચનાને પાલમાં સાધર્મિકભક્તિથી સહુને

Read More
ધર્મસુરત

લક્ષ્મી મા ને પૂજો તો પૈસો વધે ઘરની મા ને પૂજો તો પૈસો – પ્રેમ બંને વધે. આ.યશોવર્મસૂરીજી

હજારો વર્ષ પ્રાચીન – મહાચમત્કારી લાખો જૈનોની આસ્થા કેન્દ્ર શ્રી મહાલક્ષ્મી માતાના જીર્ણોદ્ધારીત ભવ્ય સૂરીમંત્ર પંચ પ્રસ્થાન મંદિરમાં પ્રતિષ્ઠાને ૨૫

Read More
ધર્મ

કુદરતની કિતાબમાં હિસાબ ચોખ્ખા છે કરે તેવું પામે દેર હૈ પર અંધેર નહીં : આ. યશોવર્મસૂરીજી

વાવેલું ઉગે એની કોઈ ગેરંટી નથી. બેંકને પાર્ટી ઘણી ઉઠી ગઈ છે. એટલે વ્યાજ મળે એ નક્કી નથી. રે!.. મુદ્દલ

Read More